Onderhandelingsjournalistiek tijden verkiezingscampagne

TV-zenders bepaalden grotendeels de gang van zaken tijdens de lijsttrekkersdebatten van de laatste verkiezingscampagne, de politieke partijen hadden weinig invloed op de gespreksthema’s en de spelregels. Bij de actualiteitenrubrieken en de talkshows kwam het wel geregeld voor dat vooral de grote politieke partijen invloed konden uitoefenen op de inhoud en de vorm van de uitzending. Krantenredacties namen een meer onafhankelijke rol aan. Dat blijkt uit een onderzoek dat de vier scholen voor journalistiek in Nederland tijdens de campagne van augustus/september vorig jaar hebben gehouden.