12. Meer transparantie

De media en de journalisten als beroepsgroep kampen met een gestaag afnemend vertrouwen. Om die trend te keren is meer transparantie en verantwoording over de gehanteerde werkwijze nodig. Meer transparantie en verantwoording getuigen van zelfvertrouwen en werken tegen de toenemende invloed van pr en voorlichting, die er belang bij hebben dat het publiek geen zicht heeft op hun werk achter de schermen.

Lex Boon

Freelance multi-media journalist

Reageer