6. Specialiseren

Gespecialiseerde journalisten staan kritischer tegenover hun bronnen. Ze prikken sneller door halve waarheden heen, ze verdienen meer respect in het veld omdat ze goed geïnformeerd zijn en ze hebben betere contacten buiten de voorlichting om. De aanwezigheid van specialisten, met een meer dan basale kennis van cijfers, onderzoek en statistiek, is ook van cruciale betekenis voor de redactie als geheel, omdat ze voor hun collega’s als vraagbaak kunnen fungeren.

Lex Boon

Freelance multi-media journalist

Reageer