Onderhandelingsjournalistiek tijden verkiezingscampagne

TV-zenders bepaalden grotendeels de gang van zaken tijdens de lijsttrekkersdebatten van de laatste verkiezingscampagne, de politieke partijen hadden weinig invloed op de gespreksthema’s en de spelregels. Bij de actualiteitenrubrieken en de talkshows kwam het wel geregeld voor dat vooral de grote politieke partijen invloed konden uitoefenen op de inhoud en de vorm van de uitzending. [...]

Als we nou eens alle wetenschapscommunicatie afschaffen?

Wetenschapscommunicatie heeft de neiging de werkelijkheid te verdraaien, meent wetenschapsjournalist Maarten Keulemans. Lees zijn betoog hier. Wetenschapscommunicators Roy Meijer en Michel van Baal reageren.

Geef lezer inzicht in deals redactie

Pieter van Vollenhoven eiste van Volkskrant-journalisten alle ruimte om wijzigingen aan te brengen in een interview met hem. Dat was blijkbaar zo bijzonder dat de journalisten het expliciet vermeldden. Maar of en waar Van Vollenhoven de rode pen heeft gebruikt, blijft ongewis, constateert Harry Perrée op villamedia. ‘De lezer verdient het dat dagbladen, tijdschriften en [...]

Freelancers ervaren vooral druk van opdrachtgevers, niet van PR

Voor haar afstudeerscriptie voor de master Journalistiek & Organisatie aan de Radboud Universiteit ondervroeg Eva-Marijn de Vries verschillende freelance journalisten. Ze wilde weten of zij meer druk ervaren van PR dan journalisten in loondienst. Nee, concludeert De Vries.

De vierde macht?

Kunnen de media in Nederland de macht nog wel controleren? Overheid en bedrijven verschuilen zich steeds hardnekkiger achter voorlichters en de media ontberen de middelen voor gedegen onderzoek, stelt Mirjam Prenger. Op de Nieuwe Reporter een antwoord in twee delen. Deel 1. Deel 2.

‘Klagen over voorlichters lost niets op’

‘Nederlandse journalisten die te maken krijgen met bemoeizuchtige voorlichters doen hun werk niet goed. Ze zijn te soft, maken geen duidelijke afspraken en zijn zich niet bewust van hun positie ten opzichte van voorlichters.’ Dat zegt persvoorlichter Deniz Arslan. Lees de rest van zijn betoog op villamedia.

Stoppen met autorisatie van interviews?

Citaten in de New York Times worden niet meer geautoriseerd door de geïnterviewden. Het zou bronnen te veel invloed geven op de inhoudelijke berichtgeving. Op Journalismlab vraagt Piet Bakker, lector crossmedia en  journalistiek aan de Hogeschool Utrecht, zich af of dat ook een goed idee is voor Nederlandse media.

Recensie

Trust me I’m lying: de media in hun hemd

Op Apache.be bespreekt Dirk Janssen het boek Trust me I’m lying, waarin PR-man Ryan Holiday openlijk vertelt hoe hij de media steeds opnieuw voor zijn karretje weet te spannen. Hieronder Janssens recensie.

Maak de politieke journalistiek transparant

‘Journalistiek is schatplichtig aan het publiek en verantwoording schuldig aan dat publiek. Niet op de laatste plaats als het gaat om politieke berichtgeving in verkiezingstijd.’ Theo Dersjant, Frénk van der Linden, Clairy Polak en Dolf Rogmans pleiten ervoor ‘dat journalisten bij komende onderhandelingen over politieke gesprekken als eerste eis zelf stellen dat – wat er [...]

Zowel journalisten als voorlichters moeten hoognodig professionaliseren

Steeds opnieuw duikt het op: er is in Nederland een overmacht aan voorlichters die de arme journalist belagen. Terwijl op de cijfers die vaak genoemd worden, veel is af te dingen. Betteke van Ruler, emeritus hoogleraar communicatiewetenschap, stoort zich er mateloos aan. Net als aan het ‘voorlichterbashen’ van veel journalisten. Het is hoog tijd voor [...]